Fyzioterapia

Objednať

Poznámka: v prípade zrušenia terapie/cvičenia 24 hodín pred termínom nie je účtovaný storno poplatok v opačnom prípade je účtovaný storno poplatok 50% z ceny terapie/cvičenia.

I don't cooperate with insurance companies.